MARIA

 

Jeg hedder Maria-Louize Helbo, og du har måske mødt mig i havn i Hong Kong. Her har jeg sat stor pris på sømændenes gæstfrihed ombord og på helt spontant at blive lukket ind i jeres liv og tanker.

Der er noget særligt ved at skabe relationer med søfolk, hvor aktualiseringen af det, kirken er og kan, og som næstekærligheden står for - for mig - pludselig kommer til syne i hverdagslivet.

Jeg håber, at den samme åbenhed og umiddelbarhed vil gøre sig gældende i mødet med jer online, hvor jeg som præst sidder klar på den anden side af skærmen og vil gøre mit for at I, selvom I er langt væk, ikke skal føle jer alene.